loader image

Besto

Firm

Przeprowadzki firm

Posiadamy wieloletnią, ugruntowaną pozycję na rynku kompleksowych usług przeprowadzkowych oferowanych dla firm i instytucji. Kadra zarządzająca oraz nasi pracownicy posiadają doskonałą znajomość specyfiki branży oraz doświadczenie pozwalające zaoferować Państwu właściwe rozwiązania.

Podstawowym zakresem naszej codziennej działalności są przeprowadzki biurowe.
Ze względu na specyfikę można je generalnie podzielić na małe przeprowadzki biurowe i przeprowadzki korporacyjne – przeprowadzki dużych powierzchni biurowych.

MAŁE PRZEPROWADZKI BIUROWE

Firmy, których biura stanowią kilka, kilkanaście stanowisk pracy.
Doraźna pomoc w codziennych pracach relokacyjnych na terenie biur większych firm.
Takie usługi nie wymagają specjalnych przygotowań, często są zamawiane z jednodniowym wyprzedzeniem.
Do sprawnej realizacji niezbędne są: doświadczenie i sprawność działania pracowników, odpowiednie wyposażenie techniczne i materiałowe. Te trzy standardy otrzymają Państwo w przystępnej cenie.
Dla nowych klientów wycena możliwa jest drogą telefoniczną, e-mailową lub po wizycie naszego konsultanta.

KOMPLEKSOWE PRZEPROWADZKI DUŻYCH FIRM I INSTYTUCJI

Cechą charakterystyczną przeprowadzek korporacyjnych jest podporządkowanie jednemu priorytetowi – zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania firmy podczas prac. Całe biura lub kolejne przeprowadzane działy muszą być gotowe do pracy w zaplanowanym czasie.
Stawia to przed firmą przeprowadzkową szczególne wymagania.

POTENCJAŁ NIEZBĘDNY
DO WYKONANIA PRZEPROWADZKI

Pracownicy
 • Kierownik przedsięwzięcia – osoba reprezentująca naszą firmę w kontaktach z Państwem, bierze udział we wszystkich etapach przeprowadzki, koordynuje całość prac.
 • Brygadziści kierujący pracami w miejscu załadunku i rozładunku.
 • Ekipa pakująca i wypakowująca sprzęt komputerowy.
 • Pracownicy zajmujący się zabezpieczaniem i przemieszczaniem mienia.
Sprzęt
 • Kartony na dokumenty i sprzęt komputerowy.
 • OK. 100 wózków platformowych do przewożenia kartonów z dokumentami i sprzętem komputerowym – możliwość jednoczesnego załadowania 1000-1200 kartonów
 • Kilkadziesiąt wózków do przewozu mebli
 • Samochody przystosowane do przewozu mebli

ETAPY PRZEPROWADZKI BIURA

Zaplanowanie poszczególnych etapów przeprowadzki:
Na tym etapie niezbędne jest współdziałanie osoby kierującej przeprowadzką ze strony naszej firmy
i przedstawicieli przeprowadzanych jednostek.

 • Zaplanowanie wszystkich czynności składających się na przeprowadzkę z podziałem
  na Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę
 • Sporządzenie harmonogramu wykonania poszczególnych czynności (terminy wykonania prac wstępnych,
 • Kolejność przeprowadzki pomieszczeń, termin przemieszczenia wyposażenia informatycznego itp.)
 • Określenie sposobu wykonania prac (np. sposobu oznaczenia składników mienia, pakowania dokumentacji i wyposażenia informatycznego itp.).
 
 
 • Prace wstępne.
 • Wykonanie niezbędnych działań poprzedzających właściwą przeprowadzkę.
 • Dostarczenie odpowiedniej ilości kartonów taśm, etykiet do oznaczenia mienia oraz pozostałych materiałów potrzebnych do wykonania przeprowadzki.
 • Dostarczenie plombowanych pojemników do przewozu dokumentacji poufnej
 • Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników na temat sposobu przygotowania mienia przeprowadzki.
 • Wyodrębnienie mienia podlegającego przeprowadzce i oznaczenie zgodnie z planem docelowego
 • Rozmieszczenia
 • Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed uszkodzeniami w trakcie przeprowadzki
Realizacja przedsięwzięcia:
Poszczególne etapy przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem: 
 • Oznakowanie docelowej lokalizacji bezpośrednio przed realizacją usługi
 • Zabezpieczenie pomieszczeń, wind oraz ciągów komunikacyjnych przed rozpoczęciem realizacji.
 • Rozłączenie stanowiska IT
 • Zapakowanie sprzętu komputerowego przy użyciu odpowiednich materiałów
 • Zabezpieczenie transportowanego mienia przed uszkodzeniem w trakcie przenoszenia.
 • Załadunek
 • Transport
 • Rozładunek w miejscu docelowym
 • Rozmieszczenie wyposażenia w miejscu docelowym i ustawienie zgodnie z planem
 • Rozpakowanie sprzętu komputerowego i ustawienie na biurkach
 • Instalacja stanowiska IT
 • Ustawienie kartonów przy biurkach oraz szafach
 • Odbiór przeprowadzki
 • Czynności po zakończeniu etapów przeprowadzki.
 • Dokonanie ewentualnych korekt rozmieszczenia wyposażenia (After Move Service)
 • Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego
 • Usunięcie oraz odbiór zużytych materiałów opakowaniowych

BEZPIECZEŃSTWO MIENIA

Usługi poserwisowe:
 • korekty ustawienia mebli
 • asysta instalatorska (montaże posterów, obrazów i tablic)
 • współpraca z Państwa personelem w rozpakowywaniu dokumentacji
 • odbiór pozostałych zużytych materiałów opakowaniowych w dowolnym terminie

Najważniejsze jest dla nas pełne bezpieczeństwo wyposażenia i danych firmy. Mienie powierzone naszej pieczy ani na chwilę nie pozostaje bez nadzoru.

Posiadamy polisy ubezpieczeniowe OC z tytułu prowadzonej działalności. Oferujemy także indywidualne ubezpieczenie całości lub wybranych składników przeprowadzanego mienia.

Transport wyposażenia biur to jedna z podstawowych gałęzi naszej działalności. Zajmujemy się usługami przeprowadzkowymi niezależnie od wielkości powierzchni biurowej. Realizujemy zarówno niewielkie zlecenia, obejmujące relokację biur z kilkunastoma stanowiskami, jak i przeprowadzki korporacyjne. W każdym przypadku zapewniamy najwyższą jakość usług, pełen profesjonalizm, dzięki czemu minimalizujemy uciążliwości związane z przeprowadzką.

Wyróżnikiem naszej oferty jest szerokie zaplecze sprzętowe oraz zespół pracowników, doświadczonych w realizacji prac przeprowadzkowych. Zapewniamy pełne wyposażenie, jakie niezbędne jest do przygotowania relokacji, w tym kartony na dokumenty oraz sprzęt komputerowy, gwarantujące pełne bezpieczeństwo nie tylko podczas transportu ale także przenoszenia. Dysponujemy także wózkami platformowymi, które znacząco przyspieszają i ułatwiają transport mienia.

Przeprowadzki firm

Przeprowadzki firm w Warszawie wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu wszelkich szczegółów zlecenia z klientem. Oddelegowany do realizacji konkretnej usługi kierownik przedsięwzięcia odpowiada nie tylko za kontakty z państwem, ale także za koordynację wszystkich prac. Wiemy, jak kłopotliwa bywa relokacja firmy, dlatego też szczególnie dbamy o to, aby w jej trakcie nasi klienci mogli normalnie funkcjonować.

W zespole posiadamy także brygadzistów, odpowiedzialnych za kierowanie pracami w miejscu załadunku i rozładunku. Korzystając z naszych usług, mają państwo gwarancję, że wszystkie przedmioty, jakie mamy przetransportować, będą właściwie zabezpieczone oraz wyniesione przez naszych pracowników. Posiadamy samochody o różnym tonażu, które dostosowujemy do rodzaju zlecenia oraz rozmiarów przedmiotów, jakie mamy przewieźć.

Przeprowadzki biur

Przeprowadzki biur w Warszawie to usługa wieloetapowa, która wymaga odpowiedniego zaplanowania. Wówczas niezbędne jest porozumienie z przedstawicielem klienta, z którym możemy uzgodnić zarówno terminy realizacji prac, jak i ich zakres. Niezbędne jest również określenie spójnego i czytelnego systemu znakowania składników mienia, w tym dokumentacji oraz sprzętu informatycznego.

Wykonując transport mebli biurowych, przed ich załadunkiem dokonujemy kompleksowego zabezpieczenia wind, korytarzy oraz innych ciągów komunikacyjnych. To gwarancja, że podczas przenoszenia mebli zarówno państwa mienie, jak i sam budynek nie zostaną uszkodzone. Po dostawie mebli oraz wyposażenia do miejsca docelowego rozmieszczamy je zgodnie z państwa wytycznymi, wraz z rozpakowaniem i ustawieniem na biurkach sprzętu komputerowego.

Zapewniamy rozwiązania kompleksowe, obejmujące After Movie Service, czyli ewentualną korektę rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia w budynku, a także odbiór zużytego sprzętu elektronicznego oraz materiałów opakowaniowych. Aby poznać szczegóły naszej oferty i uzgodnić warunki przyszłej współpracy, wystarczy skontaktować się z naszymi specjalistami. Zapraszamy!