Przeprowadzka? Nie zapomnij wymienić dowodu rejestracyjnego!


O konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego po przeprowadzce

Od kilku miesięcy wydawane są nowe dowody osobiste. Po tych zmianach przeprowadzając się np. do Warszawy ciąży na Tobie konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego.


Zmiany zmiany...


Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste nie mają informacji o miejscu zameldowania, a także o koloru oczu i wzroście. Informacje jakie widnieją na nowej wersji to oprócz danych odnośnie wydania terminu ważności, także: imiona, nazwiska, PESEL, imiona rodziców, płeć, miejsce i data urodzenia. Zmiany, które nastąpiły w obszarze dowodów osobistych, miały na celu uproszczenie relacji między obywatelem a państwem. Wcześniej wraz ze zmianą miejsca zamieszkania koniecznością było dokonanie wielu formalności urzędowych i poniesienia w związku z nimi dodatkowych kosztów - obecnie nie ma takiego wymogu.


Przeprowadzka a zmiana dowodu rejestracyjnego


Zmiany w dowodach osobistych nie ułatwiły życia kierowcom, którzy wraz z przeprowadzką do innego miasta będą zobowiązani do wymiany dowodu rejestracyjnego. Żeby załatwić tego typu formalności np. w Warszawie, konieczne będzie skierowanie się do urzędu dzielnicy i złożenie w nim stosownego wniosku. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od zmiany adresu. Łatwiej jest, jeśli zmiana miejsca zamieszkania nie pociąga za sobą zmiany urzędu – wówczas wystarczy złożyć wniosek o nowy dowód rejestracyjny i nabyć znaki legalizacyjne. W innym przypadku należy jeszcze dodatkowo zmienić tablice, a także nalepkę kontrolną. Należy pamiętać, że złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wiąże się z potwierdzeniem, iż podane przez wnioskodawcę informacje są zgodne z prawdą – za podanie fałszywych informacji grozi kara – nawet do trzech lat pozbawienia wolności.