Nieoczekiwane koszty przeprowadzki


Umowa z firmą przeprowadzkową powinna zawierać wycenę przeprowadzki z dokładnym wyliczeniem kosztów.
Umowa z firmą przeprowadzkową powinna zawierać wycenę przeprowadzki z dokładnym wyliczeniem kosztów. Nie można zapominać o tym, by wskazane zostały możliwe dodatkowe opłaty.

Firmy przeprowadzkowe oferują różne typy wyliczania kosztów. Niektóre liczą sobie stawki godzinowe bądź kilometrowe, inne wyznaczają cenę na podstawie wielkości lub ilości mebli, które będą przewożone, bądź na podstawie wagi przewożonego towaru.

Stawki godzinowe zazwyczaj są standardowe. Firma oszacowuje, ile czasu zabierze jej przewiezienie rzeczy, uwzględniając na przykład korki na drogach.

Jeśli ustalone zostały stawki kilometrowe, to sprawa nie jest skomplikowana. Firma zajmująca się przeprowadzką będzie dokładnie wiedziała, jak daleka jest przeprowadzka i może wyliczyć odległość, więc stawki nie ulegną zmianie.

Jeżeli firma przeprowadzkowa szacuje cenę na podstawie wagi przewożonych rzeczy, należy określić w przybliżeniu, ile mogą ważyć przenoszone rzeczy. Firma przed załadunkiem powinna dokładnie ważyć rzeczy i przedstawić dodatkowy wykaz wag. Różnica między rzeczywistą a szacowaną wagą nie powinna przekraczać 10 procent.

W umowie należy też zaznaczyć, czy dodatkowe opłaty mogą pojawić się na przykład za wnoszenie rzeczy i piętro, na które trzeba je dostarczyć.