Warszawa przyciąga inwestorówMazowsze to raj dla inwestorów – wynika z raportu Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej powstałego na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ).


Dlaczego Mazowsze?

Raport akcentuje kilka walorów regionu, które decydują o przyciąganiu kapitału. Są to między innymi:

  • atrakcyjne położenie w centrum kraju,
  • bardzo dobre skomunikowanie z innymi rejonami w Polsce,
  • obecność portu lotniczego, za sprawą którego odbywa się połowa całego ruchu pasażerskiego w kraju,
  • poziom PKB na mieszkańca najwyższy w Polsce,
  • duża dostępność do dóbr naukowych (uczelnie) i kulturalnych.


Walory Mazowsza decydują o jej dużej atrakcyjności dla nowoczesnych usług w obrębie dziedzin takich jak np. pośrednictwo finansowe, biznes, telekomunikacja, przemysł, handel, turystyka.
A wymienione wyżej i wiele innych czynników decydują również o tym, że bardzo częstym zjawiskiem są przeprowadzki do Warszawy. Warszawa jest bowiem tym miastem, które zdecydowanie wpływa na atrakcyjność Mazowsza dla inwestorów. 


Dlaczego Warszawa?

PwC i Urban Land Institute przygotowały listę najbardziej atrakcyjnych inwestorsko miast europejskich (Emerging Trends Europe 2015) – Warszawa znajduje się na niej na 14 miejscu pokonując wszystkie miasta Europy Środkowo-Wschodniej. O tak wysokiej pozycji Warszawy zadecydowała korzystna sytuacja gospodarcza i polityczna, której towarzyszy stały wzrost liczby mieszkańców miasta. Nie można zapominać, że w Warszawie też żyje się dobrze (o wynikach Diagnozy Społecznej 2015 pisaliśmy już tu). W latach 2003-2013 przyciągnęła ona ok. Pół tysiąca nowych inwestycji z różnych dziedzin, a specjaliści Financial Times Warszawa uznali, że stolica będzie miastem przyszłości dla inwestorów zagranicznych.