Jak żyje się w Warszawie?


W ostatnich dniach opublikowane zostały wyniki Diagnozy Społecznej przeprowadzanej co dwa lata przez uznanych socjologów – prof. J. Czapińskiego i T. Panka. Jest to badanie, w którym pod lupą znajduje się ocena jakości życia w poszczególnych miejscach. Jak w tym rankingu wypadła Warszawa? Czytaj dalej!

Ogólny wskaźnik jakości życia – wyniki

Według wyników tegorocznej Diagnozy Społecznej najlepiej żyje się w sercu Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Tuż za nią uplasowały się Zielona Góra, Kraków oraz Olsztyn. Co ze stolicą? Choć przeprowadzki do Warszawy są niezwykle częstym zjawiskiem, to jednak wśród jej mieszkańców odnotowuje się spadek zadowolenia z życia tu. Jeszcze cztery lata temu stolica znajdowała się na szczycie rankingu, w tym roku ulokowana została na siódmym miejscu.

Jakie kryteria brane były pod uwagę?

Autorzy raportu skonstruowali go w oparciu o następujące kryteria:
  • kapitał społeczny (aktywność na rzecz społeczności lokalnej, udział w wyborach, przynależność do wspólnot, poziom zaufania społecznego),
  • dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny (poczucie szczęścia, stan zdrowia, ocena życia towarzyskiego),
  • dobrobyt materialny (dochód, posiadane dobra),
  • poziom cywilizacyjny (poziom wykształcenia, dostęp do dóbr cywilizacyjnych,
  • stres życiowy (narażenie na stres w pracy, sferze finansów w życiu rodzinnym, etc),
  • patologie (nadużywanie substancji psychoaktywnych, itd.).

Choć Warszawa spadła w rankingu ogólnej oceny jakości życia, wciąż pozostaje atrakcyjnym celem przeprowadzek, a w ich realizacji pomaga firma Besto – zapraszamy do kontaktu.